Fosforena, un nou tip de material 2D

Familia materialelor (2D) bidimensionale este de mare interes în zilele noastre, emblematică pentru această clasa fiind, grafena. Grafena este compusă în totalitate din atomi de carbon, la fel ca diamantul şi grafitul (mineral din care se obține mina de creion). Structura internă (rețea cristalină) a celui din urmă este formată din “straturi” bidimensionale. Fiecare strat… Continue reading Fosforena, un nou tip de material 2D

Pregătirea suprafețelor semiconductorului GaSb, un prim pas în dezvoltarea celulelor termofotovoltaice

Energia electrică reprezintă una dintre necesitățile zilnice ale societății contemporane, însă consumul actual este atât de ridicat, încât dezvoltarea surselor regenerabile de energie ca resursă energetică nepoluantă este imperativă pentru a susține consumurile energetice și pentru a proteja mediul înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră! O alternativă este reprezentată de celulele… Continue reading Pregătirea suprafețelor semiconductorului GaSb, un prim pas în dezvoltarea celulelor termofotovoltaice

CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) organizează un workshop satelit pentru studenți și tineri cercetători, cu interes în tehnici analitice

În data de 6 martie 2017, CERIC va organiza în cadrul NESY Winterschool & Symposium în Altaussee, Austria, un workshop pentru studenți și tineri cercetători interesați să afle mai multe informații despre infrastructurile experimentale analitice disponibile în cadrul consorțiului (NMR, Microscopie de electroni, Analiza fascicului de ioni). Persoanele interesate, se pot înscrie la adresele: aden.hodzic@ceric-eric.eu,… Continue reading CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) organizează un workshop satelit pentru studenți și tineri cercetători, cu interes în tehnici analitice

O nouă metodă de sinteză a straturilor 2D de grafenă, facilitează dezvoltarea de viitoare aplicații în microelectronică

Industria microelectronică este definită prin concentrarea cercetărilor pe miniaturizarea  dimensiunilor fizice ale funcționalităților digitale, pentru a îmbunătăți densitatea și performanța (viteză, putere) și a descrește costurile tehnologiilor dezvoltate. Pentru aplicații în microelectronică, se urmărește în mod special obținerea unei conducții electrice controlabile și posibilitatea de a se obține mobilități enorme ale purtătorilor de sarcină. Un… Continue reading O nouă metodă de sinteză a straturilor 2D de grafenă, facilitează dezvoltarea de viitoare aplicații în microelectronică

Noi posibilități pentru industria automobilelor, straturile subțiri feroelectrice drept catalizatori pentru diminuarea producerii de gaze cu efect de seră

Cercetarea științifică și-a găsit un centru de interes în încercarea de a propune noi materiale și compuși ale căror proprietăți catalitice să poată fi folosite pentru descompunerea gazelor nocive din mediul inconjurator, în produși primari non-toxici.

Dezvoltarea unor noi funcționalități ale materialelor, calea către tehnologiile viitorului

Electronica devine din ce în ce mai prezentă în viața noastră, mai ales prin prisma dispozitivelor de calcul și comunicare mobilă precum telefoanele, tabletele și laptopurile. De la haine avansate, autoadaptive la condițiile ambientale, prevăzute cu senzori pentru monitorizarea sănătății, la electrocasnicele conectate în rețea, devine din ce în ce mai clar că interacțiunea noastră cu obiecte altădată banale, se va schimba.

Progresul economiei verzi rescrie conceptul de “viață inteligentă”!

În fiecare zi auzim despre o nouă descoperire tehnologică, de o nouă schimbare dezvoltată pentru a ne ușura existența și pentru a asigura o calitate a vieții cât mai ridicată.
Însă, în multitudinea de schimbări, încălzirea globală este o realitate și o problemă care a ramas constantă.
Una din principalele cauze ale efectului de seră sunt emisiile de NO₂ ce provin de la motoarele cu ardere internă, motoare ce pot fi găsite în automobilele pe care le folosim în fiecare zi. Acestea sunt atît de nocive încât chiar și expunerea la concentrații reduse, determină serioase probleme respiratorii, tuturor organismelor vii. În prezent, stațiile de monitorizare a calității aerului au în dotare instrumente costisitoare pe bază de analizoare de gaz.